Publikationer med humle som innehåll

Vi är själva för små för att ge oss på att driva egna vetenskapliga studier kring humlens egenskaper. Humlen är i vår hudvård för människor mest en "nice to have", och vi hävdar inte att just vår hudvård på något sätt skulle bota något.

Däremot är det väldigt spännande att läsa om vad vetenskapen hittar för framtida medicinska möjligheter med humlen som ingrediens. Vi har samlat ihop ett antal studier för den som är intresserad av att fördjupa sig. Viktigt att komma ihåg är att en studie inte är hela sanningen, att bara för att något funkar i ett visst sammanhang, i ett labb, så betyder det inte att det fungerar i människokroppen och andra sammanhang.  

Men som sagt, spännande läsning för den som är intresserad! 

Recent patents on therapeutic activities of xanthohumol: a prenylated chalconoid from hops ( Humulus lupulus L.)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33445965/

Broad spectrum anti-infective potential of xanthohumol from hop (Humulus lupulus L.) in comparison with activities of other hop constituents and xanthohumol metabolites

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16092071/


Positive antibacterial co-action between hop (Humulus lupulus) constituents and selected antibiotics

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18162387/


Inhibitory effect of hop fractions against Gram-positive multi-resistant bacteria. A pilot study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29790489/


Xanthohumol enhances antiviral effect of interferon alpha-2b against bovine viral diarrhea virus, a surrogate of hepatitis C virus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19748253/


Treating primary insomnia - the efficacy of valerian and hops

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20628685/


A standardized Humulus lupulus (L.) ethanol extract partially prevents ovariectomy-induced bone loss in the rat without induction of adverse effects in the uterus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736964/


Effects of a hops (Humulus lupulus L.) dry extract supplement on self-reported depression, anxiety and stress levels in apparently healthy young adults: a randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover pilot study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28742505/


In vitro evaluation of antibacterial, anticollagenase, and antioxidant activities of hop components (Humulus lupulus) addressing acne vulgaris

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19201179/


Hop Extract: An Efficacious Antimicrobial and Anti-biofilm Agent Against Multidrug-Resistant Staphylococci Strains and Cutibacterium acnes

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01852/full


Antiviral activity of hop constituents against a series of DNA and RNA viruses

https://www.researchgate.net/publication/8963099_Antiviral_activity_of_hop_constituents_against_a_series_of_DNA_and_RNA_viruses


Antiviral and Antioxidant Activity of a Hydroalcoholic Extract from Humulus lupulus L.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6081516/


Direct inhibition of elastase and matrixmetalloproteinases and stimulation of biosynthesis of fibrillar collagens, elastin, and fibrillins by xanthohumol

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20447364/


Anticancer Activity and Mechanism of Xanthohumol: A Prenylated Flavonoid From Hops (Humulus lupulus L.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972274/


Medicinal properties of terpenes found in Cannabis sativa and Humulus lupulus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30096653/


Strong antimicrobial activity of xanthohumol and other derivatives from hops (Humulus lupulus L.) on gut anaerobic bacteria

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28960474/


Antimicrobial Properties of Spent Hops Extracts, Flavonoids Isolated Therefrom, and Their Derivatives

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6222488/#B10-molecules-23-02059


Hop Extract Acts as an Antioxidant with Antimicrobial Effects against Propionibacterium Acnes and Staphylococcus Aureus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30634461/


Biologically Active Compounds from Hops and Prospects for Their Use

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12201


Antifungal Activities of Hop Bitter Resins and Related Compounds

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00021369.1985.10866749


The extract from hop cones (Humulus lupulus) as a modulator of oxidative stress in blood platelets

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21351847/


Combination of Red Clover and Hops Extract Improved Menopause Symptoms in an Ovariectomized Rat Model

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262655/


Hop Phytochemicals and Their Potential Role in Metabolic Syndrome Prevention and Therapy

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29048380/


Biologically Active Compounds from Hopsand Prospects for Their Use

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1541-4337.12201


In vitro and in vivo antioxidant and antimutagenic activities of polyphenols extracted from hops (Humulus lupulus L.)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24338210/


Evaluation of estrogenic activity of licorice species in comparison with hops used in botanicals for menopausal symptoms

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23874474/

Matured hop extract reduces body fat in healthy overweight humans: a randomized, double-blind, placebo-controlled parallel group study

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4784395/


Treatment of PC-3 and DU145 prostate cancer cells by prenylflavonoids from hop (Humulus lupulus L.) induces a caspase-independent form of cell death

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17726738/


Fundamentals and Health Benefits of Xanthohumol, aNatural Product Derived from Hops and Beer

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1934578X0900400501