Fåglar i trä

Handsnidad Blåmes Handsnidad Blåmes
Handsnidad Näktergal Handsnidad Näktergal
Flygande Hussvala Flygande Hussvala
Handsnidad Bofink Handsnidad Bofink
Handsnidad Talgoxe Handsnidad Talgoxe