Gräsandhona

  • 515 kr

SLUT

Dela
Leverantör: Wildlife Garden

Gräsandshonan är brunspräcklig och inte riktigt lika lätt att känna igen som hanen. Näbben är mer orangefärgad. Ungfåglar liknar mer den vuxna honan. Både hanen och honan har dock den blå vingspegeln som man kan se när de vecklar ut sina vingar.

Fåglar som liknar gräsanden

Honan kan förväxlas med andra änder av honkön som till exempel kricka (krickan är mycket mindre).
260 x 100 x 90

Gräsnadens läten och sång

Honan låter mer än hanen och snattrar och kväker med ett hest läte.

Gräsänder kan bli väldigt tama. Det är inte ovanligt att de äter ur handen när man lockar med exempelvis bröd. Gräsanden besöker gärna bebyggda områden och stadsmiljöer och lever där det finns vatten; i parker, vid sjöar och vid havet.

Våra DecoBirds är designade med hjälp från ornitologisk expertis för att få fram en så naturtrogen träfågel som möjligt.

Gräsande på andra språk:

Vetenskapligt namn: Anas platyrhynchos

Engelska: Mallard

Tyska: Stockente Weibchen

Franska: Cane colvert

Italienska: Femmina di Germano Reale

Nederländska: Vrouwtjeseend

Spanska: Ánade azulón


Skrattmås

515 kr

Stenfalk

605 kr

Pilgrimsfalk

1 009 kr